Drevokom Slovakia, s.r.o., Čičava 314, 093 01 Vranov nad Topľou